ศาลปค.สูงสุดยืนคำสั่งระงับประมูล3จี

ศาลปค.สูงสุดยืนคำสั่งระงับประมูล3จี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลปกครองสูงสุด ได้อ่านคำสั่งกรณีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้ทุเลาคำสั่งศาลปกครองกลาง ให้สามารถเปิดประมูลใบอนุญาต 3G ได้ว่าศาลได้พิจารณาแล้วเห็นควร ให้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง ที่ให้ระงับการประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 กิ๊กกะเฮิร์ตซ ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ในระบบ 3G โดยวิธีการประมูลออกไป จนกว่าศาล จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเนื่องจากเห็นว่า การประมูลดังกล่าว จะต้องมีคณะกรรมการร่วมตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการ กทช.ไม่มีอำนาจ และหากผ่อนผันให้มีการประมูลออกไป จะก่อให้เกิดความเสียหาย จนเจ้าหน้าที่จะเยียวยา จึงมีคำสั่งให้ กทช. ยุติการประมูลไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในขณะที่คณะกรรมการ กทช.จะมีการประชุมในวันนี้ ก่อนที่จะมีการแถลงท่าทีอย่างเป็นทางการ