ชม.รักชาติค้านแดงเคลื่อนไหวหวั่นมือ3ป่วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มประชาชนเชียงใหม่รักชาติและกลุ่มเฟซบุ๊กเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้อ่านแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหว หรือจัดกิจกรรมของกลุ่มคนเสื้อแดงใน จ.เชียงใหม่ โดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการจัด
กิจกรรมต่อต้านการรัฐประหาร ครบรอบ 4 ปี ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ เนื่องจากเห็นว่า จ.เชียงใหม่ เคยประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาก่อน ทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัด ในฐานะที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และเมืองศิลปะวัฒนธรรมได้รับ
ความเสียหาย และการฟื้นฟูภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นกลับคืนมาไม่ใช่เรื่องง่าย

อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าว อาจชักนำกลุ่มคนไม่หวังดีให้มาสร้างสถานการณ์ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายใด ก็ล้วนแต่เป็นความเสียหายกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
คนเชียงใหม่โดยทั่วไป นอกจากนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังสวนทางกับบรรยากาศในการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ไม่เป็นผลดีต่อการหาทางออกของวิกฤติการเมืองเวลานี้ ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้ขอให้ทางผู้บริหาร
เทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม โปรดไตร่ตรองให้รอบคอบและระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ขอให้กลุ่มเสื้อแดงพิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากยังมีช่องทางการแสดงออกในหลายช่องทางที่สามารถแสดงจุดยืนทางการเมืองได้