รัฐบาลเล็งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 250 บ.

รัฐบาลเล็งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 250 บ.
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการที่ภาครัฐเล็งเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ 250 บาทต่อวัน ส่งผลให้ภาคเอกชนไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดนี้สักเท่าไหร่
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เปิดเผยถึงแนวคิดที่รัฐบาลจะปรับค่าแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 250 บาท รัฐบาลควรหารือในคณะกรรมการค่าจ้างกลางเป็นผู้พิจารณา เรื่องนี้ ส.อ.ท.ได้สอบถามกระทรวงแรงงานไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า ส่วนกรณีที่ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ศึกษาการปรับค่าจ้างทำให้ผู้ประกอบการ ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้กระทรวงการคลังศึกษา เพราะการปรับค่าจ้างควรให้คณะกรรมการค่าจ้างกลางเป็นผู้พิจารณา

ใน ส.อ.ท.มีความเห็นว่าไม่ควรปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเป็นวันละ 250 บาทเท่ากันทั่วประเทศ เพราะค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ถ้าปรับให้วันละ 250 บาท เท่ากันทั่วประเทศ จะทำให้บางจังหวัดต้องปรับค่าจ้างขึ้นอีกวันละ 100 บาท เช่น จังหวัดพะเยา ที่มีค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาท ก็ต้องปรับขึ้นอีก 100 บาท เพื่อให้มีค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 250 บาท

ทั้งนี้การปรับค่าจ้างขั้นต่ำควรใช้รูปแบบเดิม คือ แต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในแต่ละจังหวัด และไม่ควรที่จะปรับขึ้นเป็น 250 บาท ทันที ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำในกทม.อยู่ที่วันละ 206 บาท เมื่อปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น 250 บาท จะเป็นการปรับขึ้นประมาณ 21% ถือว่าสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ปรับขึ้นปีละ 4-5% ผู้ประกอบการเห็นด้วยที่จะปรับค่าจ้างขึ้นให้มากกว่าปกติแต่ก็ควรมีอัตราที่เหมาะสม เพราะถ้าปรับขึ้นมากเกินไปก็อาจทำให้ผู้ประกอบการบางรายรับต้นทุนที่เพิ่มไม่ไหวและอาจต้องลดจำนวนแรงงานลง