ร.พ.ทับคล้อจัดหน่วยแพทย์ออกตรวจปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมนตรี คลังสิน สาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ร่วมกับโรงพยาบาลทับคล้อ ได้ระดมนำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทำการตรวจรักษาให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้านเรือน และไม่สามารถออกมาพบแพทย์ได้ โดยการบริการตรวจรักษาถึงหัวบันไดบ้าน โดยพบว่ามีชาวบ้านเจ็บป่วยเป็นโรคผิวหนัง โดยเฉพาะโรคน้ำกัดเท้า จากการที่ต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมขังอยู่เป็นเวลานาน มีจำนวนมากถึง 600 ราย มีผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัด จำนวน 110 ราย และโรคตาแดงระบาดอีก 70 ราย เบื้องต้นหน่วยแพทย์ได้ทำการตรวจรักษา แจกจ่ายยารักษาโรค ยาสามัญชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว

นอกจากนี้ ยังพบว่า สถานีอนามัยตำบลอีกหลายแห่งของ อ.ทับคล้อ ก็ถูกน้ำท่วมด้วยเช่นกัน จึงต้องอพยพมาตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่บริเวณริมถนนหน้าวัดมงคลทับคล้อ ซึ่งถ้าพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ก็จะส่งต่อไปยัง ร.พ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และ ร.พ.ทับคล้อ ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด ให้ดูแลรักษาคนไข้ต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่จะพบเป็นโรคที่เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ที่มากับน้ำท่วม อีกทั้งที่พบมาก คือ โรคเครียด ที่น้ำท่วมไร่นาและพื้นที่ทำมาหากิน ซึ่งคณะแพทย์ และ อสม.ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดแล้ว