เตืือน! ฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงอันจิ๋ว หูอาจหนวกได้

เตืือน!  ฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงอันจิ๋ว หูอาจหนวกได้
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวต่างประเทศ (1 ก.ย.) รายงานการสำรวจของประเทศสหรัฐอเมริกาพบเด็กวัยรุ่นอเมริกันจำนวน 1 ใน 5 ต่างสูญเสียการได้ยินเพราะเครื่องเล่นเพลงดิจิตอล

โดยปัญหาดังกล่าวได้ถูกวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้เรียกร้องให้เด็กวัยรุ่นลดระดับเสียงการฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงดิจิตอล เพราะเสียงที่ดังผ่านเข้าไปช่องหูนั้นอาจเป็นสาเหตุทำให้การได้ยินลดลง ซี่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเรียน และมีแนวโน้มที่เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้จะต้องเสียบเครื่องช่วยฟังเมื่ออายุมากขึ้น ในต่อไปอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่มีความดังระหว่าง 16-24 เดซิเบล ซึ่งเป็นเสียงกระซิบ เสียงน้ำหยด หรือเสียงพูดคุยกันในระดับปกติ

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงดังกล่าวระบุว่าเด็กวัยรุ่นอเมริกันที่สูญเสียการได้ยินไปแล้วมีกว่า 6.5 ล้านคน