พิจิตรประกาศ5อ.เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสัลเลข คำใจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิจิตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตรวันนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำยม ที่ไหลผ่าน อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง และ อ.โพทะเล นั้น ปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องระดับน้ำ ยังคงเอ่อท้นไหลท่วมพื้นที่ราบต่ำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน ที่ปลูกสร้างริมตลิ่งของแม่น้ำยม แผ่ขยายวงกว้างออกไป โดยเฉพาะ พื้นที่ ต.รังนก ต.สามง่าม และ ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม
ซึ่งน้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่าพันหลังคาเรือนแล้ว โดยที่ หมู่ 7 บ้านเนินยุ้ง ต.รังนก ทั้งหมู่บ้านถนนถูกตัดขาดหลายสายแล้วโดยระดับน้ำท่วมถนนเข้าออกหมู่บ้านสูงทุกเส้นทาง ชาวบ้านทั้งหมด กว่า 90 หลังคาเรือน ต้องใช้เรือสัญจรไปมาจากหมู่บ้าน

โดยวันนี้ จังหวัดพิจิตร ได้ประกาศพื้นที่ 5 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ประกอบไปด้วย อ.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน อ.ตะพานหิน อ.สามง่าม และ อ.วชิรบารมี แล้ว เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้นำงบ
ฉุกเฉิน ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศเตือนประชาชน ที่มีพื้นที่ติดอยู่กับเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในพื้นที่เสี่ยงภัย อ.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน อ.ทับคล้อ และ อ.ดงเจริญ ให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขา จากอิทธิพลพายุโซร้อน "มินดอนเล" เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำเต็มลำคลองอยู่แล้ว อีกทั้ง ดินชุ่มน้ำ หากเกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกัน 2-3 วัน ให้ประชาชน รีบขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยง ไว้ในที่สูง หรือ ให้สังเกตการณ์ไหลและสีของน้ำ พร้อมทั้ง เฝ้าฟังการพยากรณ์อากาศของทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย