เชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประกาศเตือนฉบับที่ 1 เรื่องพายุโซนร้อน มินดอลเล ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่น และฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 4-5 วันนี้ ทางสำนักงาน ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม เพราะมีการจัดทำแผนป้องกัน ระบบแจ้งเตือนภัย และเครือข่ายอาสาสมัคร รวมทั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา จ.เชียงใหม่ ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโกเซินและ พายุโซนร้อนจันทู ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม รวม 19 อำเภอ 75 ตำบล 402 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 24,626 ครัวเรือน 78,510 คน บ้านเรือนเสียหาย 158 หลัง ถนน 90 สาย คอสะพาน 43 แห่ง ฝาย 194 แห่ง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 22,000 ไร่ สัตว์เสียหาย 1,776 ตัว รวมมูลค่าการเสียหายเบื้องต้น 17,498,000 บาท