เจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นปธ.ปลุกเสกพระ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้เป็นประธานในมหาพิธีปลุกเสกพระ ในปีเสือ เดือนสิงห์ กระทิงวัน ซึ่งจัดขึ้นที่
พระอุโบสถ วัดไร่ขิงพระอารมหลวง จ.นครปฐม โดยภายในพิธี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้เป็นประธาน
จุดเทียนชัย และกดพิมพ์นำฤกษ์ พระสมเด็จวัดไร่ขิง และสมเด็จนางพระยา ซึ่งมีพระเถรานุเถระ เกจิอาจารย์ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ และมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยพิธีปลุกเสกพระ ใน ปีเสือ เดือนสิงห์ กระทิงวัน จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลุกเสกพระสมเด็จวัดไร่ขิง และสมเด็จนางพระยา พร้อมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมงานในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งรายได้จะนำไปจัดสร้าง อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 ชั้น และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ