"นิวสวีก" ให้ไทยอันดับ58ใน100ประเทศดีที่สุดในโลก

"นิวสวีก" ให้ไทยอันดับ58ใน100ประเทศดีที่สุดในโลก
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เอเอฟพีรายงานว่า นิตยสาร"นิวสวีก"ของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับ  "100 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก"โดยการประมวลคะแนนของแต่ละประเทศบนพื้นฐานของข้อมูล 9 หมวดคือด้านการศึกษา,ภาวะสุขอนามัย,คุณภาพชีวิต,ภาวะยากจน ที่ดูจากสัดส่วนของประชากรซึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยรายได้ต่ำกว่า 66 บาทต่อวัน,สภาวะแวดล้อมทางกายภาพของประเทศ, พลวัตทางเศรษฐกิจ, การประกอบธุรกิจ, สภาวะแวดล้อมทางการเมือง ผลปรากฏว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 58 จากทั้งหมด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 62.17 คะแนน ขณะ ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, ออสเตรเลีย และลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่ถูกจัดว่าดีที่สุด 1-5 อันดับแรก ส่วนสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่ 11

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมีการรวมไว้ในการจัดทำดัชนีครั้งนี้เพียง 6 ประเทศนั้น ไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 20), มาเลเซีย (อันดับ 37) โดยมี ฟิลิปปินส์ อยู่ในอันดับ 63 ต่อด้วย อินโดนีเซีย (อันดับ 73) และเวียดนาม (อันดับ 81) ตามลำดับ ในขณะที่ถ้ามองโดยภาพรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกด้วยกัน ไทยจะอยู่ในอันดับ 7 รองจากออสเตรเลีย (อันดับ 4), ญี่ปุ่น (อันดับ 9), นิวซีแลนด์ (อันดับ 13), เกาหลีใต้ (อันดับ 15) สิงคโปร์และมาเลเซีย แต่มีอันดับอยู่เหนือจีน (อันดับ 59), ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และเวียดนามตามลำดับ