บีโอไอ หนุน ลงทุน 3 จว.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เปิดเผยว่า BOI มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นการลงทุน
ด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น

โดยได้กำหนดให้การลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นกิจกรรมสำคัญและประโยชน์ต่อประเทศในด้านสังคมและมั่นคงเป็นพิเศษ สำหรับ โครงการที่จะเข้าไปลงทุน ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด คือ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จำกัดวงเงินที่ได้รับยกเว้น และภายหลังการสิ้นสุดการรับสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว โครงการ ยังได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ระยะเวลาอีก 5 ปี

นอกจากนี้ โครงการยังสามารถ นำส่วนของค่าขนส่ง ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าประปา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ทั้งนี้ นางหิรัญญา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดบริการโรงแรมระดับ 3 ดาว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและนักธุรกิจส่วนใหญ่ ที่เข้ามาท่องเที่ยวประกอบธุรกิจในประเทศไทย เนื่องจาก ทำเลที่ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยและมาเลเซีย เพียง 5 ก.ม. เท่านั้น