สงขลาเลี้ยงอาหารพระราชทานผู้ต้องขังหญิง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ใน จ.สงขลา ได้จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง และทารกที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเลี้ยงดู ในระหว่างจองจำในทัณฑสถานหญิง สงขลา จำนวน 871 คน มี
ทั้งข้าวมันไก่ ก๋วยจั๊บ ขนมหวาน ผลไม้ และ ไอศกรีม และยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขังหญิง ที่กำลังตั้ง ครรภ์ เพื่อดูแลลูกในครรภ์ด้วย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ ถวายเป็นพระราชกุศล ในปีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 78 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. สร้างความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานอาหารมื้อนี้ ให้กับผู้ต้องขังหญิงทุกคน