รมว.ศึกษายันควบคุมความเห็นประชาธิปไตย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะล้อเลียน หรือ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้ ชื่อโครงการกิจกรรม 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ตามแผนปรองดองว่า เป็นการขอความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ และมีความเหมาะสม ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะเดียวกัน กิจกรรมในโครงการก็จะมีการออกค่ายอาสาพัฒนา รวมถึงสำรวจความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อที่จะได้นำมาประมวลข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่อไป อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหาของกิจกรรมนั้น นายชินวรณ์ กล่าวว่า ทาง สกอ.ไม่ได้เข้าไปควบคุมการแสดงความคิดเห็น ในระบบประชาธิปไตย ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่ประชาชนจะต้องส่งเสริม และได้รับอยู่แล้ว
และกิจกรรมในแต่ละคณะของสถาบันอุดมศึกษา อาจจะไม่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนั้น สกอ. จึงข้อความร่วมมือ เพื่อ ให้ดำเนินกิจกรรมไปในทางเดียวกัน