ละครเทิดพระเกียรติ พระมารดา 3 มหาราชไทย

ละครเทิดพระเกียรติ พระมารดา 3 มหาราชไทย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ก.วัฒนธรรม สร้างละครอิงประวัติศาสตร์ 'พระมารดา 3 มหาราชไทย'  

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัด วธ. แถลงข่าวการจัดงานแฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่าืทางกระทรวงได้กำหนดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 ส.ค. 53 กิจกรรมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12-16 ส.ค. ภายใต้หัวข้อ 'พลังแห่งรัก...พลังแห่งวัฒนธรรม' จัดขึ้น ณ บริเวณโรงละครแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ลงนามถวายพระพร อีกทั้งยังมีการให้บริการดาวน์โหลดบัตรอวยพรวันแม่ผ่านทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th และทางกระทรวงยังได้จัดสร้างละครอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง 'พระมารดา 3 มหาราชไทย'  เป็นเรื่องราวอ้างอิงจากบันทึกในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื้อหาความยาว 30 นาที จะเทิดทูนพระมารดาของมหาราชแต่ละพระองค์ ที่ทรงมีบทบาทสำคัญในแต่ละช่วงเวลาตามประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย พระนางเสือง พระมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระวิสุทธิกษัตริย์ พระมารดาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระราชมารดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

บท 'พระนางเสือง'  พระมารดาของพ่อขุนรามคำแหง แสดงโดย ปภัสรา เตชะไพบูลย์ , พระวิสุทธิกษัตริย์  รับบทโดย สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสิรฐ และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระราชมารดารัชกาลที่ 5 ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่สอนลูกให้มีความเมตตา และเป็นคนดีทำประโยชน์ต่อส่วนร่วม ต่อมารัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส แสดงโดย ชาลิสา บุญครองทรัพย์ แก่นสำคัญของละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ก็คือ การนำเสนอประวัติศาสตร์เพื่อสะท้อนให้คนไทยรับรู้ว่าเราเป็นหนี้บุญคุณแม่.

กำหนดฉายทั่วประเทศ  11 ส.ค.นี้