กมธ.กต. เสนอตั้ง กมธ.พระวิหาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการ ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร ภายหลังคณะกรรมการมรดกโลก มีมติเลื่อนพิจารณาวาระ ที่ประเทศกัมพูชา เสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร โดยที่ประชุมกรรมาธิการ มีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอยื่นญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎร ให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหาเขาพระวิหารในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นการทำงานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาพื้นที่รอบนอกปราสาทพระวิหาร ที่มี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยกรรมาธิการสามัญชุดดังกล่าว จะเริ่มจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนนี้

ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ยืนยันว่า การที่ นายสุวิทย์ ลงนามรับรองในเอกสาร ระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ประเทศบราซิลนั้น ไม่ได้ทำให้ประเทศไทย เสียพื้นที่ 4.6 ตารางเมตรไปแต่อย่างใด