ชาวสกลนคร แปรหอยเชอรี่เป็นปุ๋ย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ลุง ทองคำ จันทร์เขียว เกษตรกร บ้านน้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร ต้องผลัดเปลี่ยน กับภรรยาหมั่นลงแปลงนา หลังพบเริ่มมีหอยเชอรี่ ระบาด กัดกินต้นกล้าที่เพิ่งปักดำและกำลังแตก ใบอ่อน โดยใช้ไม้ตีไข่หอยเชอรี่ ที่เกาะอยู่ที่ต้นกล้าให้ตกลงน้ำ สกัดการแตกตัวอ่อน ส่วนหอยเชอรี่ ในน้ำที่กัดกินต้นข้าว ก็ใช้สวิงช้อนรวบรวมใส่ถุง แต่ละวันเก็บได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 30-40 กิโลกรัม ลุงทองคำ บอกว่าที่ต้องเอาใจใส่แปลงนาทั้งใส่ปุ๋ย คอยดูแลตลอดเพราะเป็นนาเช่า หากประสบ ภาวะขาดทุนก็หมดตัว แต่ที่ผ่านมาแต่ละปี ก็พอมีกำไรเป็นทุน เพราะที่หมั่นลงแปลงนาดูแลต้นข้าว ทุกช่วงเจริญเติบโต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนหอยเชอรี่ตนเอง ก็ได้นำไปทำปุ๋ยชีวภาพควบคู่กับปุ๋ยเคมี ข้าวจะให้ผลผลิตสูง พร้อมฝากถึงเกษตรกร รายอื่นๆ ว่า เป็นเคล็ดลับที่ทำนาแล้วไม่ขาดทุน