เขมรซัดไทยควัก10ลบ.ค้านพระวิหารมรดกโลก

เขมรซัดไทยควัก10ลบ.ค้านพระวิหารมรดกโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวดึม อัม ปึล รายงานแถลงการณ์จากหน่วยงานการชี้แจงและโต้ตอบเร็ว (press and quick reaction unit)สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวานนี้(2) ระบุ โครงการอย่างมัวเมาของไทย ใช้เงินประมาณสูงถึง 10 ล้านบาท
เพื่อส่งตัวแทน 50 คน เพื่อทำการต่อต้านแผนการจัดการพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารของกัมพูชา แต่ก็ถูกพังทลายลงทั้งหมด เพราะไทยไม่มีสาระสำคัญที่จะโต้แย้ง รายงานของคณะกรรมการมรดกโลก หรือ แม้แต่กระทั้งเอกสารทั้งสองฉบับ ที่กัมพูชาส่งไป

ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยยังประสบความล้มเหลวในความพยายามเพื่อต้อการหยุดแผนการจัดการฯ , ประสบความล้มเหลวในความพยายาม ที่จะจารึกว่าปราสาทพระวิหารเป็นของสองประเทศ และ..ประสบความล้มเหลวที่จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารแผนการจัดการกับกัมพูชา

ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่า โครงการที่เป็นการเมามัวโดยรัฐบาลไทย เพื่อล่อลวงความคิดเห็นของประชาชนทั้งในและต่างประเทศกลับส่งผลในทางตรงกันข้าม อีกทั้งยังได้ทำลายภาพลักษณ์ และความไว้วางใจของประเทศไทยเอง ดั่งคำโบราณที่ว่า