ชี้ปชป.ให้ชาวภูเก็ตร่วมเสวนาเป็นเรื่องดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภูริต มาศวงศา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การที่พรรคประชาธิปัตย์ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสถานการณ์ ต้นแบบจำลองเพื่อนำไปสู่ความ ปรองดองว่า การรับฟังเสียงจากภาคีต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จะทำให้รับทราบปัญหาอุปสรรคของการ พัฒนาพื้นที่ โดยส่วนตัวเห็นว่า รัฐบาลควรทบทวนกฎกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน ตาม กฎกระทรวงปี 43 ที่นำมาจำกัดการอนุญาตใช้ที่ดิน บนพื้นที่เกาะถ้ายกเว้นได้จะส่งเสริมให้มีการพัฒนา ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนได้มากขึ้น

ทั้งนี้ นายภูริต กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้รัฐบาลควรพิจารณา การให้ภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ไม่ใช่รูปแบบปกครองพิเศษ เพราะการท่องเที่ยวภูเก็ตสร้างรายเข้า ประเทศ เป็นลำดับต้นๆ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาน้อยมาก เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาจังหวัดเป็นการจัดสรรจากจำนวนประชาชนในทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ 320,000 คน เท่านั้น ในขณะที่ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีคนอาศัยอยู่มากกว่า 1,000,000 คน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาไม่ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

หากภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีคณะกรรมการมากำกับดูแล ในการนำงบประมาณมาเลี้ยงตัวเอง เชื่อว่าจะทำให้มีการพัฒนาภูเก็ต ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการลงทุนและศูนย์กลางด้านไอทีในภูมิภาคนี้ได้