ปภ.เตือน27จ.ยังแล้งหนัก-เดือดร้อน3ล.คน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึง สถานการณ์ภัยแล้งว่า แม้จะเริ่มมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อน ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนขนาดใหญ่ยังมีปริมาณน้อยมาก ประกอบกับต้องระบายน้ำออกเพื่อรักษาระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภค ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งรวม 27 จังหวัด 161 อำเภอ 1,172 ตำบล 11,185 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนกว่า 3,460,055 คน 923,871 ครัวเรือน คาดว่าพื้นที่การเกษตรจะได้รับความเสียหาย รวม 1,183,834 ไร่ ดังนั้นจึงอยากเตือนประชาชนให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์น้ำ สภาพอากาศ จะได้วางแผนการเพาะปลูก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์