พรทิวาเปิดงานไทยแลนด์เทรดแฟร์เซี่ยงไฮ้

INN News

สนับสนุนเนื้อหานางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหาร ของกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนนครเชียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. ถึงวันที่ 2 ส.ค. และในวันนี้จะมีการเปิดงาน ไทยแลนด์ เทรดแฟร์ ห้าง ซูเปอร์ แบรนด์ มอลล์ ซึ่งจะมีการลงนามความตกลงในการนำเข้าสินค้าจากภาคเอกชนไทย เข้ามาจำหน่ายภายในห้าง อาทิ สมาคม
ของขวัญของชำร่วยและของแต่งบ้าน สมาคมสปา ร่วมกับภาคเอกชนจีน ซึ่งเป็นการกระจายสินค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าของสินค้าไทยได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ประเทศจีน ยังถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะ หลังจากการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยแล้ว ทำให้มูลค่าการค้าสินทรัพย์หลักและผลไม้ ของทั้ง 2 ประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าโดยรวมของทั้ง 2 ประเทศ มีมูลค่าการค้า 14,052 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่าการค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 21,524 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง