กาฬสินธุ์วางแผนคุมเข้มโรคระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอำเภอผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการป้องกันโรคระบาด หลังจากเกิดฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุว่า ปัญหาโรคระบาด โดยเฉพาะโรคไข้ฉี่หนู เริ่มมีเกษตรกร
ป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้น ล่าสุด ตั้งแต่ต้นปีมี จำนวน 25 ราย เสียชีวิต 2 ราย ส่วนไข้เลือดออก มีผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงอายุ 18 ปี ลงมาขณะนี้ จำนวน 288 คน โดยเฉพาะในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอยางตลาด และ อำเภอเขาวง และโรคที่ต้องระวัง คือ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ยังคงมีผู้ป่วยต้องสงสัยต่อเนื่อง และด้วยปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน โรคภัยไข้เจ็บที่มากับฝน
ผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องร่วมเป็นหูเป็นตา ในการติดตามสถานการณ์ เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาด

ส่วนภัยธรรมชาติในทุกพื้นที่ ก็จะต้องมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว กับการรายงานสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไปยังจังหวัด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน