สำนักนายกฯตรวจสอบเหมืองแร่ทองคำพิจิตร

สำนักนายกฯตรวจสอบเหมืองแร่ทองคำพิจิตร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทินกร ภูวะปัจฉิม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 17 ได้ลงพื้นที่ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร พร้อมด้วย นายอนันต์ พรหมดนตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร และคณะ เพื่อดูข้อเท็จจริงการทำเหมืองแร่ทองคำอัคราไมนิ่ง ที่เคยมี นางสื่อกัญญา ธีรชาติดำรง และราษฎร ร้องเรียนว่าการทำเหมืองดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้าน เสียง ฝุ่นละออง และทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ผิดเพี้ยนไปจากอดีต ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ พบว่า เหมืองแร่ทองคำอัคราไมนิ่ง มีการประกอบการบางส่วน กระทบกับชาวบ้านที่อยู่รอบข้างจริง แต่เป็นเรื่องเล็กน้อย ที่สามารถแก้ไขได้ จึงได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขใน 9 เรื่อง ซึ่งที่ผ่านมาทางเหมืองแร่ทองคำอัคราไมนิ่ง ก็ได้ทำไปแล้ว แต่ขาดเรื่องการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับชาวบ้าน จึงเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งการลงพื้นที่ของคณะผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ ได้เรียกทุกฝ่ายมาสร้างความสมานฉันท์ซึ่งเป็นผลสำเร็จ และให้สามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป

ทั้งนี้ บ.อัคราไมนิ่ง ได้รับสัมปทานถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง เพื่อจะได้เป็นการสร้างงานให้กับแรงงานนับพันคน รวมทั้ง ผลประกอบการ กว่าปีละ 3,000 ล้าน ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเงินตราจาการส่งออกแร่ทองคำเข้าสู่ประเทศ
และส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้ เพื่อบำรุงประเทศชาติและท้องถิ่น ต่อไปอีกด้วย