ผู้แทนไทยถกเครียดหลังหยั่งเสียงหนุนเขมร

ผู้แทนไทยถกเครียดหลังหยั่งเสียงหนุนเขมร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ความเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก ที่ประเทศบราซิล ซึ่งจะมีการลงมติเสียงสนับสนุนแผนการพัฒนาพื้นที่เขาพระวิหาร โดยจะใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งสิ้น 21 ชาติ รวมทั้งไทย ซึ่งจนถึงขณะนี้ทางคณะผู้แทนไทยยังคงหารือกันเกี่ยวกับท่าที ที่จะมีต่อที่ประชุม และ ยังมีการโน้มน้าวใจต่อผู้แทนจากคณะกรรมการประเทศอื่นๆเพื่อขอเสียงสนับสนุน ซึ่งจากการหยั่งเสียงล่าสุดปรากฏว่าไทยตกเป็นรองกัมพูชาอย่างมาก เพราะ ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนกัมพูชาทำให้ท่าทีของคณะผู้แทนไทยที่จะ walk out จากที่ประชุม เพื่อแสดงจุดยืนต่อความไม่เห็นด้วย และอาจจะถอนตัวออกจากภาคีมรดกโลก เริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่มีใครออกมายืนยันในประเด็นนี้

ขณะที่การประชุมของคณะผู้แทนไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่นบราซิล) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ต่อสายตรงเข้าที่ประชุม โดยระบุว่า มติจากคณะรัฐมนตรีของไทยก่อนหน้านี้ เป็นเพียงกรอบในการดำเนินการเท่านั้น และให้อำนาจในการตัดสินใจกับคณะผู้แทนไทยอย่างเต็มที่ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ