ผู้ว่ากทม.หนุนไทยถอนตัวประชุมมรดกโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวแสดงความเห็นต่อกรณีที่ไทย จะถอนตัวจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่ประเทศบราซิล เพื่อคัดค้านการที่ประเทศกัมพูชา จะนำปราสาทเขาพระวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลก ว่าในฐานะที่ตนเองเคยเป็น อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่เคยมี
ส่วนร่วมในการหารือเพื่อหาข้อยุติดังกล่าว ขอสนับสนุนการดำเนินการของไทย และยืนยันว่า การที่ไทยไม่เข้าร่วมเป็นการทำที่ถูกต้อง ตราบใดที่ยังไม่มีการตกลงปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ที่กินพื้นที่เข้ามาในไทย 4.6 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น ไทยก็ไม่จำเป็นต้องร่วมมือ เพราะหากร่วมมือไปแล้ว จะมีผู้มาอ้างว่า ไทยยอมรับนั่นเอง

ส่วนตัวมองว่า ปัญหายังมีทางแก้ คือ ควรขึ้นทะเบียนร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา โดยมีข้อแม้ว่า จะต้องไม่กระทบกระเทือนในสิทธิของแต่ละฝ่ายในการปักปันเขตแดนต่อกัน จากนั้นทั้งสองฝ่าย ควรร่วมมือกันในการหาข้อยุติเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไป ส่วนการที่กัมพูชา ยืนยันที่จะเดินหน้า โดยไม่สนใจท่าทีคัดค้านของไทยนั้น
เห็นว่า หากกัมพูชาไม่ยอม และขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกให้ได้ แต่วันหนึ่ง หากกัมพูชาจะบูรณะฟื้นฟูเขาพระวิหาร ก็ไม่สามารถนำวัสดุก่อสร้าง หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ขึ้นเขาได้ เนื่องจากทางเข้าอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย