SCGเผยโครงการมาบตาพุดศาลระงับ5ด.คืบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการลงทุนในมาบตาพุด ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย และบริษัทในเครือ ที่ถูกคำสั่งระงับโครงการจากศาลปกครอง จำนวน 14-15 โครงการว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าว ได้จัดทำการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ทยอยส่งให้คณะทำงานการพิจารณาตามขั้นตอนสอบสวนให้หน่วยงานของรัฐ ผู้มีอำนาจแบ่งแยกโครงการ หากรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และส่งให้องค์กรอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการอนุญาตโครงการต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 5 เดือน ซึ่งหากโครงการทั้งหมดได้รับใบอนุญาตครบ ก็พร้อมดำเนินการในทันที ทั้งนี้ 14-15 โครงการที่ติดอยู่ มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 50,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลประกาศประเภทกิจการที่ส่งผลกระทบรุนแรงได้เร็ว เพราะเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อการตัดสินใจของนักลงทุน