การค้าภายในเผยราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ทางกรมการค้าภายใน ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าหมวดอาหาร ที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาทิ เนื้อหมู ไข่ไก่ ในตลาดสดเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ขณะนี้ราคาอ่อนตัวลงจากช่วงสัปดาห์ก่อน ตามภาวการณ์ผลิตที่เพิ่มมากขึ้น โดยราคาเนื้อสุกร ยังคงให้ตรึงราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่ ก.ก.ละ 61 - 62 บาท เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าปลีก สามารถจำหน่ายหมูเนื้อแดงได้ที่ราคา ก.ก.ละ 115 - 120 บาท สถานการณ์ไข่ไก่ ขณะนี้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ปรับลดลง ส่งผลให้ราคาขายส่งขายปลีกไข่ไก่ ในตลาดสดทั่วไปปรับลดลงด้วย

โดยกรมการค้าภายใน ได้ขอความร่วมมือตลาดสดกำกับดูแลผู้ค้าไข่ไก่ในตลาด ให้กำหนดราคาขายปลีกไข่ไก่ตามเกณฑ์ การค้าที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค สอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ฟองละ 2.70 บาท โดยมีราคาขายไข่ไก่แนะนำ ไข่ไก่ เบอร์ 0 ขายปลีกไม่เกินฟองละ 3.50 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 1 ขายปลีกไม่เกินฟองละ 3.30 บาท และ ไข่ไก่ เบอร์ 2 ขายปลีกไม่เกินฟองละ 3.20 บาท