ภารกิจนายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากบ้านพักซอยสวัสดี เพื่อปฏิบัติภารกิจ ในการลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาแดง ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ขณะช่วงบ่ายในเวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้สมาพันธ์ ข้าราชการพยาบาล เข้าพบ ที่ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และเวลา 14.30 น. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเยาวชนไทยคืนถิ่น (ภูมิภาคยุโรป) ปี 2553 และคณะ จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาท โดยในเวลา 15.10 น. นายกรัฐมนตรี จะร่วมประชุมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ สำนักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติด้วย ทั้งนี้ ใน เวลา 19.00 น. นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ " Thailand Road Map" ในงาน " Installation Gala Dinner" ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ

โดยวันนี้ ต้องจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการหารือเกี่ยวกับการยกเลิก พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในต่างจังหวัด รวมถึงกรณีที่ประเทศกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ จะมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะเริ่มในเวลา 09.00 น. ซึ่งมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. เสนอให้คณะรัฐมนตรี อนุมัติจัดตั้ง กองพลทหารราบที่ 7 หรือ พล.ร. 7 โดยจะมีหน่วยขึ้นตรง 2 กรม ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ และกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา พร้อมกับ จะมีการบรรจุอัตรากำลังพล ที่เฉลี่ยมาจากหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 8,000 นาย และจะมีการใช้งบประมาณ ในการก่อตั้งกว่า 10,000 ล้านบาท ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบการทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรแบบถาวร เพื่อช่วยประกันรายได้แก่เกษตรกรในระยะยาว ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการและกระทรวงการคลัง เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิต เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติยาสูบ 2509 โดยจะเป็นการปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ ไม่ได้มีการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีบุหรี่แต่อย่างใด ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ต้องจับตาว่า ที่ประชุมจะมีมติให้ยกเลิกการประกาศใช้ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใดบ้าง ซึ่งขณะนี้ยังคงมีการประกาศใช้อีก 16 จังหวัด
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล ในการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หลังจากที่ขบวนรถของนายกรัฐมนตรี มาถึงทำเนียบรัฐบาลนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ใช้เวลา คุยโทรศัพท์ กับ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเวลานานกว่า 5 นาที ภายในรถ ก่อนที่จะเดินลงมาจากรถประจำตำแหน่ง โดยนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายสุวิทย์ เกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการมรดกโลก กรณีที่กัมพูชาเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่ เขาพระวิหาร ซึ่งในวันนี้จะมีการโหวตลงมติ โดยนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะตอบว่า หากมีการโหวตลงมติ จะให้ นายสุวิทย์ ถอนตัวจากการประชุมหรือไม่ ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่า นายกรัฐมนตรี มีสีหน้าเคร่งเครียด ก่อนที่จะเดินเข้าอาคาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี