มทภ.4ต้อนรับคณะผู้แทนยุติธรรมสันติภาพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย คณะกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้การต้อนรับ Ms. Susan Appleyaro ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียองค์กร Coalition to Stop the Use of Child Soldiers และ Miss. Arachapon Nimitkulpon ผู้แทนคณะ
ทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคณะผู้แทนคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคำนับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อรับทราบถึงการปฏิบัติงานของทหารกับการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเยี่ยมชมกิจการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งเป็นการเดินทางมาโดยได้รับอนุมัติจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศ จากนั้น คณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชม โครงการทำดีมีอาชีพ ชมรมอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากทางคณะเป็นอย่างยิ่ง