ไทยยื่นค้านจัดการพท.เขาพระวิหารแล้ว

ไทยยื่นค้านจัดการพท.เขาพระวิหารแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะผู้แทนจากรัฐบาลไทย ได้ยื่นค้านแผนจัดการพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร ของกัมพูชาต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกอย่างเป็นทางการแล้ว

เว็บไซต์สำนักข่าว ไทย เอเซียน นิวส์ เน็ตเวิร์ก รายงานอ้างแหล่งข่าว กระทรวงการต่างประเทศไทย ระบุว่า คณะผู้แทนรัฐบาลไทย ในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่ประเทศบราซิล ได้ยื่นประท้วงคัดค้านต่อแผนการจัดการพื้นที่ปราสาทพระวิหารของกัมพูชาอย่างเป็นทางการแล้ว

ทั้งนี้ แหล่งข่าวอ้างด้วยว่า ประเทศไทยยังปฏิเสธที่จะยอมรับคณะกรรมการร่วม 7 ประเทศ ที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ทับซ้อน และไทยยังจะไม่เข้าร่วมในคณะกรรรมการร่วมดังกล่าวอีกด้วย