เด็มโก้อนุมัติออกวอแรนท์สร้างโรงไฟฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นได้ไว้วางใจมีมติให้เด็มโก้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ หรือ วอแรนท์ 3 รุ่น เพื่อระดมทุนในการขยายธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีแผนจะการขยายธุรกิจ จากการรับเหมาไปสู่การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 เมกะวัตต์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเด็มโก้ ยังกล่าวอีกว่า บริษัทจะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวัง โดยจะเดินหน้าผลงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเป้าหมายราคาแปลงสภาพวอแรนท์ รุ่นที่ 4 ที่กำหนดไว้ 5 บาท ภายในเวลา 2 ปี 6 เดือน หลังจากนี้