สอท.คาดสินค้าจ่อปรับขึ้นราคาสิ้นปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท. คาดว่า จากสถานการณ์ภัยแล้ง และความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากการที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ทำให้ราคาวัตถุดิบในการผลิต ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร เริ่มปรับตัวสูงขึ้น จึงอาจทำให้ราคาสินค้าในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ มีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอให้ผู้ประกอบการตรึงราคาไว้ก่อน เมื่อต้นทุนมากขึ้น ก็อาจทำให้ต้องทยอยปรับราคาในปลายปี 2553 ถึงต้นปี 2554

อย่างไรก็ตาม การปรับราคาสินค้าขึ้น คงไม่ครอบคลุมต้นทุนที่แท้จริง เนื่องจากเศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟื้นตัว ทำให้การแข่งขันมีค่อนข้างสูง ประกอบกับแรงซื้อประชาชนยังไม่ได้ดีมากนัก