ผู้ค้านนท์หวั่นโทษติดป้ายราคาสังฆภัณฑ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากกรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศกำหนดให้ผู้ค้าสังฆภัณฑ์ ทุกชนิดต้องแจ้งรายการสินค้า ที่บรรจุในชุดสังฆทาน อย่างละเอียด ทั้งรายการสินค้า และ ปริมาณบรรจุ ราคา และวันหมดอายุ เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะ ในช่วงที่มีความต้องการสูง ในเทศกาลเข้าพรรษา จากการสำรวจร้านสังฆภัณฑ์ ย่านปากเกร็ด นนทบุรี พบว่า ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามประกาศ
ของกรมการค้าภายในอย่างเข้มงวด และในปีนี้ประชาชนที่มาเลือกซื้อชุดสังฆทาน ได้ลดขนาดของ ชุดสังฆทานลง ตามความจำเป็น ทำให้มียอดจำหน่ายลดลง ประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับใน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีก่อน แต่ถือว่าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในขณะที่
ประชาชนที่มาเลือกซื้อชุดสังฆทาน กล่าวว่า จะเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็น และจะให้ทางร้านจัดชุด สังฆทานให้ใหม่ โดยจะไม่ซื้อชุดสังฆทานขนาดใหญ่ที่ทางร้าน ได้จัดเตรียมไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าไม่แสดงรายการสินค้าและปริมาณอย่างชัดเจน จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหาก จำหน่ายไม่ตรงกับรายการที่แจ้งและบรรจุสินค้าไม่ครบ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ