แห่เทียนเข้าพรรษาร้อยเอ็ดเริ่มคึกคักแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2553 ครั้งที่ 17 ณ วัดบ้านสำราญตลาดใหญ่ ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นงานระดับ หมู่บ้านแต่ยิ่งใหญ่ระดับจังหวัด ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวพุทธศาสนิกชนบริจาคกำลังทรัพย์และกำลังสนับ สนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เป็นการ ประกาศ ให้ทั้งโลกรู้ว่า ชาวพุทธศาสนิกชน พร้อมใจสืบทอดพุทธศาสนาฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ให้สืบทอดตลอดไป ซึ่งนายมังกร ยังกล่าวว่า ขบวนต่างๆประมาณ 10 ขบวน เดินจากโรงเรียนเทอดไทย บ้านตลาดใหญ่ นำขบวนต้นเทียนสวยงามสลักลวดลาย ขบวนแห่ธิดาเทียน ขบวนฟ้อนรำอย่างสวยงาม อันหมายถึง ความสามัคคีของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ด้วย