พท.แถลงพร้อมร่วมปรองดองหากเลิก พรก.

พท.แถลงพร้อมร่วมปรองดองหากเลิก พรก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อ่านแถลงการณ์พรรคเพื่อไทย กรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล ออกมายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเห็นว่าการเรียกร้องของคณะกรรมการดังกล่าว มีเหตุผลที่รัฐบาลต้องฟัง และนำไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เพราะการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่สอดคล้องกับการปรองดองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอำนาจที่ผิดปกติ เปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจเกินขอบเขต ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจ ที่จะหารือกับรัฐบาล เพื่อร่วมหาแนวทางความสงบสุข และความรักใคร่กลมเกลียวกลับสู่สังคมไทย ภายใต้การปรองดอง สมานฉันท์ และการให้อภัยต่อกัน จึงหวังว่ารัฐบาลจะไม่ปฏิเสธความหวังดีดังกล่าว

ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอให้ นายกฯ ระบุให้ชัดว่า หลายฝ่ายที่ไม่อยากให้เลิก พ.ร.ก.ตามที่ นายกฯ ระบุ มีฝ่ายไหนบ้าง เพราะเท่าที่ทราบวันนี้ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจ ต่างออกมาเรียกร้อง ขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่ไม่อยากให้ยกเลิก มาจากเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและงบประมาณใช่หรือไม่