คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อ Social network ทำภาษาเสื่อม

คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อ Social network ทำภาษาเสื่อม
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรมแสดงความเป็นห่วงเรื่องการใช้ภาษาไทยของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้กันในสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook หรือ Twitter ว่าจะทำให้เด็กและเยาวชนเขียนสั้นลงและใช้ภาษาที่ผิดกันมากขึ้น

นายจิรัฏฐ์ ประสงค์ผลชัย นักศึกษา กล่าวว่า การพิมพ์ข้อความลงใน Facebook เป็นวิธีที่ใช้ติดต่อกัน โดยจะใช้ข้อความสั้นๆ และภาษาที่เข้าใจเฉพาะกลุ่มในการสื่อสาร จนทำให้บางครั้งติดไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น และจะใช้เฉพาะการพูดในลักษณะที่เป็นทางการ

ด้านน.ส.อรดล แก้ประเสริฐ นักวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวแนะนำว่า ควรส่งเสริมให้เยาวชนอ่านวรรณกรรมไทยให้มากขึ้น

ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรม สำรวจพบว่า เยาวชนกว่าร้อยละ 38 เห็นว่าการพูดไม่ชัด เช่น ไม่ออกเสียงควบกล้ำ และออกเสียงเพี้ยน เป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้