สภาหอการค้าลงนามเพิ่มศักยภาพอาหารแปรรูป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาหอการค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก ร่วมกับ สำนักงานผู้แทนการค้าไทย สถาบันอาหาร โดย นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเชื่อมโยงทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคม ในการพัฒนาคุณภาพอาหารของไทย ให้มีศักยภาพมากขึ้น หลังจาก วิกฤตเศรษฐกิจ โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็ก ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของประเทศ ซึ่งในปีแรกอาจเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้ไม่มากนัก แต่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ใกล้ 50,000 ล้านบาท ในปีที่ 5 หลังจากนี้

ทางด้าน นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย (President Thailand Trade Representative) กล่าวว่า ประเทศไทย จะพัฒนาจากประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งยังเป็นตลาดที่เปิดกว้างมาก โดยรัฐบาลจะให้การส่งเสริมภาคเอกชน โดยจะมีการจัดตั้ง Thailand's food exports center มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารให้ความรู้กับผู้ประกอบการอย่างเต็มที่