ศูนย์ฝนหลวงเชียงใหม่เร่งสำรวจแหล่งน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ท่าอากาศยาน จ.ลำปางนายทรง กลิ่นประทุม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ กาฬมณี เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง ได้ทำการบินสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง หลังจากได้รับการร้องขอจากชาวบ้าน เพื่อให้หาแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ต.นายาง ต.สมัย ต.สบปราบ ต.แม่กัวะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก หลังจากฝนทิ้งช่วงมานาน ทำให้ต้นกล้าที่ชาวนาปักดำและไถหว่านไว้ ที่กำลังยืนต้น แห้งตายกว่า 10,000 ไร่ โดยพื้นนาแตกระแหงเป็นจำนวนมาก ด้านชาวบ้านคนหนึ่ง ได้เผยว่า ต้องการให้ทางราชการมาช่วยเหลือ โดย การทำฝนเทียม ช่วยให้ตกลงมาในพื้นที่บ้าง เพื่อลดปัญหาภัยแล้งดังกล่าว ทั้งนี้ หากนาข้าวและต้นข้าวขาดน้ำอีกไม่เกิน 7 วัน เชื่อว่าต้นข้าวที่ปลูกไว้ จะแห้งตายอีกเป็นจำนวนมาก