ยะลาเตรียมงานวันแม่วันที่ 9 ส.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าฯยะลา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครบ 78 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.2553 ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน จ.ยะลา จึงได้กำหนดจัดมหกรรม ชาวยะลาร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี ในวันที่ 9 ส.ค.2553 ณ สนามกีฬากลาง จ.ยะลา เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังให้กลุ่มพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน กว่า 10,000 คน ในพื้นที่ได้แสดงออกถึงพลังสามัคคีของประชาชนอีกด้วย

สำหรับ กิจกรรมภายในงานซึ่งประกอบด้วย พิธีเชิญธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณ การแสดงกระโดดร่มเกาะหมู่ 79 คน การส่งลงทางอากาศและการช่วยเหลือกู้ภัย และการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงศิลปะมวยไทย มวยไทยไชยา ปันจักสีลัต และการแสดงจากเวทีกลางมากมาย