ขนส่งพิจิตรเผยรถเบี้ยวต่อภาษีเพียบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรชัย จงศิริลักษณ์ ขนส่ง จ.พิจิตร เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2553 พบว่า ผู้ใช้ยานพาหนะทุกประเภทของ จ.พิจิตร ไม่ยอมต่อภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อีกทั้ง ไม่ต่อ พ.ร.บ. โดยพบว่า รถทุกชนิดของ จ.พิจิตร มีมากถึง 242,886 คัน แต่มีสถิติ รถจักรยานยนต์ครองแชมป์ค้างภาษี 64,464 คัน คิดเป็นเงิน 11.7 ล้านบาท รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ ค้างภาษี 4,366 คัน คิดเป็นเงิน 5.8 ล้านบาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ค้างภาษี 1,578 คัน คิดเป็นเงิน 4.6 ล้านบาท รถยนต์นั่งเกิน 7 คน ค้างภาษี 241 คัน คิดเป็นเงิน 4.5 แสนบาท และรถอื่น ๆ โดยสรุปมีมากถึง 73,656 คัน ที่ค้างภาษีคิดเป็นเงินรวม 23.5 ล้านบาท

สาเหตุหนึ่งของการที่ไม่ต่อภาษีรถต่าง ๆ เนื่องมาจาก ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้ง สภาวะภัยแล้ง ทำให้ทำนาปรังไม่ได้ จึงไม่มีเงินรายได้เหลือพอที่จะมาต่อภาษียานพาหนะที่ตนขับขี่อยู่ดังกล่าว