ตร.ตากทำบุญไถ่บาป ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก ได้นำข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน 9 โรงพัก ยกเว้น ที่เข้าเวร โดยนำตำรวจทั้งหมด เข้าวัดฟังธรรม ถวายภัตตาหาร ถวายเทียนพรรษา ที่ วัดศรีตุลาราม
อ.เมืองตาก ในเทศกาลเข้าพรรษา ผู้กับการ สภ.เมืองตาก กล่าวว่า การนำเจ้าหน้าที่มาทำบุญและฟังธรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการไถ่บาปให้กับตำรวจ เนื่องจาก ทั้งปีที่ผ่านมาอาจจะมีตำรวจบางนาย ที่ก่อกรรมทำเข็ญให้กับประชาชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะ ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีประชาชนไม่ชอบ เพราะการตรวจจับ การทำผิดกฎจราจร ทั้งการจับผิดหมวกกันน็อค จับตรวจจับใบขับขี่ และตรวจจับการดัดแปลงรถซิ่งของวัยรุ่น ซึ่งอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ถูกจับ เพราะต้องมาเสียค่าปรับแทนลูก ๆ แม้ ตำรวจ จะทำตามกฎหมาย แต่ก็ได้สร้างความโกรธ แค้นและเกลียดชัง วันนี้ ถือเป็นวันช่วงใกล้เข้าพรรษา จึงนำผู้ใต้บังคับบัญชา มาทำบุญสร้างกุศล เปรียบเสมือนการไถ่บาปในสิ่งที่ได้ทำไป โดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม นอกจากนี้ การนำตำรวจมาทำบุญ ก็เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ทุกคนมีความสงบ จิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อในยุคเศรษฐกิจฟืดเคืองอีกด้วย