จุติตั้งอนุกรรมการทำงานร่วมแปรสัมปทาน2G

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวถึง ความคืบหน้าของคณะทำงานในการพิจารณาการแปรสัญญาสัมปทาน 2G ว่า ขณะนี้ได้เริ่มมีการประชุมคณะทำงานแล้ว แต่ยอมรับว่า มีข้อกฎหมายและประเด็นที่ต้องพิจารณาค่อนข้างมาก คณะทำงานทั้ง 7 คน กลับไม่สามารถทำงานได้ทัน จึงเห็นควรให้ตั้งคณะทำงานชุดย่อย ที่เป็นผู้ปฏิบัติ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค และด้านการเงิน ที่รวมถึงผลประโยชน์ของผู้ประกอบการเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน โดยคาดว่า ในวันพุธนี้จะมีแนวทางที่ชัดเจน เบื้องต้นมีการพิจารณา เพื่อให้นำไปเจรจากับเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ต่อไป ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ส่วนการที่กระทรวงการคลัง มีข้อเสนอให้ยกเลิกสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ให้อัพเป็นใบอนุญาต 3G ให้กับผู้ประกอบการรายเดิม โดยไม่ต้องเข้าร่วมการประมูลนั้น นายจุติ เห็นว่า กระทรวงการคลัง จะนำเรื่องดังกล่าว เข้ามาเสนอในที่ประชุมคณะทำงาน แต่เห็นว่าผู้ประกอบการคงไม่สามารถบังคับให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้งานจากระบบ 2G เป็น 3G ได้ เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บริการในระบบ 2G ยังมีอยู่จำนวนมาก