นายกฯรับปากดูปัญหาบ่อขยะสระบุรี

นายกฯรับปากดูปัญหาบ่อขยะสระบุรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับเรื่องร้องทุกข์จาก น.ส.ศรีวรินทร์ บุญทัพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี ที่ขอให้นายกรัฐมนตรี ช่วยแก้ปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นจากการฝังกลบกากขยะอุตสาหกรรมของ บ.เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่หลายด้าน อาทิ ด้านสุขภาพ น้ำ และการอุปโภค-บริโภค พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรี สั่งทางกระทรวงสาธารณสุข ตั้งสถาบันรักษาโรคสารพิษในจังหวัด ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ และสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจสอบการและพิจารณาการดำเนินกิจการฝังกลบ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รับทราบเรื่องดังกล่าว และได้สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เชิญตัวแทนจากสภาการวิชาชีพแพทย์และพยาบาล เข้าพบที่ พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการบริการสาธารณสุขด้วย


นายกฯ ยัน พบกอง บก.ไทยรัฐ ไม่ได้ หารือ เรื่องวิจารณ์รัฐบาล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง พบปะกับกองบรรณาธิการ ของ นสพ.ไทยรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อ ว่ามีการพูดคุยถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อ ซึ่งคล้ายกับสื่ออื่นๆ ที่ต้องการให้มีการใช้กฎหมายวิชาชีพสื่อ แทนกฎหมายหมิ่นประมาท ที่รัฐมีอำนาจเข้าไปแทรกแซงได้ ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการหารือถึงปัญหาของสื่อในส่วนภูมิภาค และยืนยันการพบกับกอง บก.ไทยรัฐ ไม่ได้มีการหารือกรณีที่ไทยรัฐ มีการวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการ หารือการทำงานในภาพรวมของสื่อมวลชน ส่วนการหารือกับสื่อโทรทัศน์ และวิทยุนั้น คงจะไม่สามารถ
เดินทางไปที่สำนักข่าวได้ ดังนั้นจะใช้วิธีการเชิญมาหารือพร้อมกัน โดยจะแยกระหว่างฟรีทีวีและเคเบิลทีวี