ตราดเปิดอบรมเพิ่มขีดความสามารถชาวบ้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ 1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายชุมพล ทรัพย์ประสพ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เพิ่มขีดความสามารถราษฎรหมู่บ้าน ชายแดน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน โดยมีประชาชนในหมู่บ้านคลองมะขาม จำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกอบรม ใช้เวลาในการฝึกอบรม รวม 4 วัน ด้วยกัน ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการ อบรมตามยุทธศาสตร์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางพัฒนาเสริมความมั่นคง การป้องกัน และแก้ไขปัญหาพื้นที่ตามแนวชายแดน ให้มีภูมิคุ้มกันปัญหาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความเข้มแข็ง และการร่วมกันพัฒนาในพื้นที่ชายแดน เพื่อจัด ระเบียบพื้นที่ชายแดน เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!