สภากลาโหมสั่งเหล่าทัพแจงการจัดซื้ออาวุธ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ที่ ประชุมสภากลาโหม ได้มอบหมายให้แต่ละเหล่าทัพ ที่มีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไปชี้แจง เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจว่า กองทัพมีความจำเป็นต้องจัดหาอาวุธใหม่ มาแทนอาวุธที่ล้าสมัย หรือหมดอายุการใช้งาน ซึ่งมีการกำหนดความต้องการ และขั้นตอนการจัดหา อย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน ซึ่งจะมีคณะกรรมการในแต่ละชุด ตั้งแต่คณะกรรมการกำหนดความต้องการ กำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ กำหนดแบบจัดซื้อและตรวจรับ รวมทั้ง ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสื่อมวลชน ซึ่งยืนยันว่า การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน มีความโปร่งใส นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหม ยังกล่าวถึง กรณีโผแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารว่า ที่ผ่านมา รมว.กลาโหม ให้แต่ละเหล่าทัพไปทำคุณสมบัติเรื่องความเหมาะสมและแผนงาน เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละเหล่าทัพ พิจารณาโดยให้ยึดหลักความอาวุโสและความเหมาะสมเป็นหลัก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21ก.ค. ที่ผ่านมา รมว.กลาโหม ได้มีการเรียก คณะกรรมการบางส่วน มาหารืออย่างไม่เป็นทางการ เพื่อจัดทำแผนบัญชีโยกย้ายและคาดว่าในเร็วๆ นี้ น่าจะมีการหารือคณะกรรมการชุดใหญ่ อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บัญชีโยกย้ายนายทหารน่าจะเสร็จสิ้น ประมาณเดือน ส.ค. นี้