นักวิชาการให้ถอดเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระ ด้านประวัติศาสตร์ เตรียมเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. นี้ เพื่อยื่นหนังสือประท้วงยูเนสโก และเปิดเผยแถลงการณ์ที่เตรียมไปยื่นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ประเด็นที่ไปยื่นมีดังนี้ ขอให้ยูเนสโก ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการมรดกโลก 21 ประเทศ กรณีขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารให้เป็นมรดกโลก ขอให้ยูเนสโกทำหนังสือขอโทษประชาชนชาวไทย ที่ไม่สามารถควบคุมองค์กรที่อยู่ภายใต้องค์การยูเนสโก จนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันของ 2 ประเทศ และขอให้ยูเนสโกใช้อำนาจของผู้อำนวยการใหญ่ ยกเลิกระเบียบวาระปราสาทพระวิหารออกจากการประชุม ที่ บราซิเลียน ประเทศบราซิล และมีคำสั่งถอดถอนทะเบียนปราสาทพระวิหาร ออกจาก LIST รายชื่อมรดกโลก โดยทันที