มทภ.3เยี่ยมกองทัพปฏิบัติงาน3จ.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท กสิกร คีรีศรี ผู้บัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหาร พร้อมด้วย พลตรี อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ พลโท ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ที่มาปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมา แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจยะลา และกองพันทหารม้าลาดตระเวนที่ 127 โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญในห้วง ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้พบปะและให้โอวาทแก่กำลังพล โดยการลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่กำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งภารกิจในการตรวจเยี่ยม จะเริ่มออกพบปะกับกองกำลังพล ที่มาประจำการอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง วันที่ 23 ก.ค. 53