สุรนันทน์ แนะรัฐบาลยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ถึงกรณีที่รัฐบาล ยังคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 16 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ว่าจนถึงทุกวันนี้ที่รัฐบาลต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควรเร่งปรับระบบการทำงานให้เข้าถึงสถานการณ์ปกติมากกว่า เนื่องจากทุกวันนี้ต่างประเทศยังเกิดความสงสัยถึงแม้รัฐบาลกำลังประกาศให้ทั่วโลกทราบว่า ประเทศไทยตอนนี้เป็นปกติแล้วก็ตาม ซึ่งตรงนี้ทำให้กระทบต่อภาคเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งยังส่งผลไปถึงเรื่องความยุติธรรมที่ไม่โปร่งใส เพราะหากรัฐบาลมีพยานหลักฐาน ซึ่งสามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิด ในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงได้จริง ทำไมยังต้องใช้อำนาจของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มนี้ ถ้ามั่นใจจริงๆ ควรใช้ขบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย ตามวิธีปกติจะดีกว่า ส่วนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความคลุมเครือในการใช้อำนาจของรัฐนั้นเอง ทั้งนี้ นายสุรนันทน์ ยังได้กล่าวต่อว่า หากรัฐบาลประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อไรนั้น แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลมีความจริงใจที่จะดำเนินการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายในประเทศ พร้อมกับตั้งข้อสงสัยในเรื่องที่รัฐบาลยังไม่ยอมยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจเป็นเพราะรัฐบาล ต้องการนำอำนาจของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปจัดการกับกระบวนการทางการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามหรือไม่