จุตินัดถกคกก.แก้สัญญาสัมปทาน2Gเย็นนี้

จุตินัดถกคกก.แก้สัญญาสัมปทาน2Gเย็นนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผย ภายหลังการหารือร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ตัวแทนจาก กระทรวงการคลัง และกระทรวงไอซีที มีข้อเสนอแนะในเรื่องของข้อกฎหมายรวมถึงเงื่อนไข เทคนิคต่างๆ ในแนวทางการแปลสัญญาสัมปทาน 2G เป็นใบอนุญาต 2G

โดยในวันนี้จะมี การหารือกัน ในที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก และคาดว่าการประชุมจะมีอีก 2-3 ครั้ง ก่อนที่จะหารือกับ กทช. และเจรจากับเอกชนต่อไป อย่างไรก็ตาม การเจรจากับ เอกชนนั้น จะต้องได้รับการยินยอม ปรับทั้ง 3 ราย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งเรื่องนี้ เชื่อว่า ทุกบริษัทคงต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเอง แต่หากคำนึงถึงผลประโยชน์ ที่ ประเทศจะได้รับ ก็น่าจะเจรจากันง่ายขึ้น

ทั้งนี้ภายใน 30 วันนี้ จะส่งโมเดลที่จะเสนอเข้าที่ ประชุมครม.และเงื่อนไขเวลาจะไม่ถูกโยงกับการเปิดประมูล 3G ของ กทช. แต่อย่างใร ยังคงเดินหน้าตามเงื่อนไข เวลาเดิมในเดือนกันยายนนี้