ศาลชี้อุทธรณ์ยึดทรัพย์ทักษิณหรือไม่11สค.

ศาลชี้อุทธรณ์ยึดทรัพย์ทักษิณหรือไม่11สค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาอุทธรณ์คดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กับครอบครัวจำนวนกว่า 46,000 ล้านบาท ได้รวบรวมประเด็นอุทธรณ์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ และครอบครัว และที่อัยการสูงสุด ยื่นคัดค้านอุทธรณ์ พร้อมทำบันทึกความเห็นว่า อุทธรณ์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นพยานหลักฐานใหม่ ที่ไม่เคยปรากฎในชั้นไต่สวน ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และจะสามารถรับอุทธรณ์ไว้ได้หรือไม่ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกาพิจารณาเพื่อลงมติว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่ต่อไป โดย นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา กำหนดวันนัดประชุมใหญ่ ผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้ง 142 คน เพื่อลงมติในวันที่ 11 ส.ค.นี้ เวลา 09.30 น. สำหรับการลงมติว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จะพิจารณาลงมติเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งหากที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่รับอุทธรณ์ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ คดีเป็นอันยุติ ส่วนประเด็นที่ทนายความ พ.ต.ท.ทักษิณ และครอบครัว ยื่นอุทธรณ์ให้ไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม รวมทั้งคำร้องที่ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการบังคับคดียึดทรัพย์ไว้ก่อนนั้น องค์คณะผู้พิพากษาอุทธรณ์ยังไม่ได้มีคำสั่งใดๆ ออกมา