พม่า รอคำสั่งหน่วยเหนือก่อน เปิดด่าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึง กรณีที่ประเทศพม่าสั่งปิดด่านการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่า สาเหตุของการปิดด่านครั้งนี้ เป็นเรื่องของความ
มั่นคงภายในของพม่า ที่ต้องการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กับชนกลุ่มน้อยในพม่า ไม่เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังที่แม่น้ำเมย ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้ง หอการค้าจังหวัด กำลัง
เร่งเจรจาเปิดด่าน แต่ทางประเทศพม่า ระบุว่า ต้องรอคำสั่งจากหน่วยเหนืออีกครั้ง ซึ่งต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่ง จนกว่า การจัดระเบียบภายในจะแล้วเสร็จ ขณะเดียวกัน ระบุว่า บรรยากาศบริเวณด่านชายแดนแม่สอด-เมียวดี นั้น ยังเป็นปกติบุคคลที่เดินเท้าสามารถเดินผ่านด่านได้ ยกเว้นรถบรรทุกสินค้าที่ห้ามเข้าไป และต้องจอดเป็นแถวยาวอยู่บริเวณด่านซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งแก้ปัญหา