กฟผ.เร่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า2แห่งเร็วขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบูรณ์ อารยะสกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. เตรียมเร่งเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของ กฟผ. 2 โรง คือ โรงไฟฟ้าจะนะ 2 และ โรงไฟฟ้าวังน้อย กำลังการผลิตโรงละ 800 เมกะวัตต์
ให้จ่ายไฟเข้าสู่ระบบเร็วขึ้นจากเดิม ในแผน คือ กลางปี 2557 เป็นช่วง ปลายปี 2556 หรือ อย่างช้า ต้นปี 2557 เข้ามาทดแทน โรงไฟฟ้า IPP 2 โรง ที่มีแผนจะเข้าสู่ระบบ ในปี 2556 ซึ่งอาจติดเงื่อนไข ตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้ จึงต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาไฟฟ้ามาทดแทน ตามกำลังการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ กฟผ. เห็นว่า โรงไฟฟ้า IPP 2 โรง ไม่น่าจะเข้าข่ายประเภทกิจการรุนแรง เพราะมีกำลังการผลิตต่ำกว่า 5,000 เมกะวัตต์ต่อหน่วย